Nasz zespół

Dyrektor

team

Eliza Popławska-Jodko

Dyrektor CIiTT

 

Sekcja Administracyjno-Prawna

team

Marzena Selwent

Specjalista ds. administracyjnych

team

Monika Cupała

Specjalista ds. nadzoru inwestycyjnego

team

Małgorzata Pałczyńska

Specjalista ds. kadrowych

team

Anna Kurzyńska

Radca prawny

 

Sekcja Obsługi Projektów Dydaktycznych

team

Zofia Możeluk

Kierownik Działu Obsługi Projektów

team

Magdalena Zawisza

Kierownik

team

Jarosław Ludwiszewski

Kierownik projektu ZPR

team

Ewa Dąbkowska

Specjalista

team

Małgorzata Klimowska

Specjalista

team

Edyta Szacherska

Specjalista

team

Anna Węzelowska

Specjalista

team

Sylwia Połonkiewicz

Specjalista

team

Magdalena Kryszk

Specjalista

team

Anna Kerner-Sikora

Specjalista

 

Sekcja Obsługi Projektów Badawczych

team

Arkadiusz Tabaka

Specjalista

team

Mariola Kulawczuk

Specjalista

 

Sekcja Przygotowania Projektów

team

Andrzej Przegrocki

Koordynator

team

Emilia Kaca

Specjalista

 

Sekcja Transferu Technologii 

team

Marta Wangin

Koordynator

team

Weronika Turolska

Specjalista

team

Hanna Marciak

Specjalista

team

Alicja Kierońska -Kaczkowska

Specjalista, Broker innowacji

 

Sekcja Przedsiębiorczości

team

Agnieszka Domańska

Koordynator

team

Justyna Stawecka

Specjalista

team

Katarzyna Ulandowska

Specjalista

team

Joanna Popiel-Królik

Specjalista

CIiTT jest członkiem międzynarodowej sieci Enterprise Europe Network, którą tworzy prawie 600 organizacji, wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa w nabywaniu i sprzedaży nowych technologii, produktów i usług na arenie międzynarodowej.

Ministerstwo rozwoju

Posiadamy akredytację Ministerstwa Rozwoju

w ramach usług doradczych w zakresie innowacji