Własność intelektualna

Procedura komercjalizacji wyników badań w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Aby rozpocząć procedurę ochrony prawnej lub / i komercjalizacji wyników badań należy pobrać, wypełnić oraz dostarczyć do Centrum Innowacji i Transferu Technologii dokumenty niezbędne do rozpoczęcia procedury ochronnej. Pliki można pobrac z poniższego schematu blokowego.

Wzór karty notyfikacji

+

Zgoda na przetwarzanie danych

+

Oświadczenie o zainteresowaniu przeniesieniem praw

lub

Oświadczenie o braku zainteresowania przeniesieniem praw

Procedura komercjalizacji dostępna jest TUTAJ
Pełny spis plików wykorzystywanych podczas procesu komercjalizacji dostępny jest poniżej.

CIiTT jest członkiem międzynarodowej sieci Enterprise Europe Network, którą tworzy prawie 600 organizacji, wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa w nabywaniu i sprzedaży nowych technologii, produktów i usług na arenie międzynarodowej.

Ministerstwo rozwoju

Posiadamy akredytację Ministerstwa Rozwoju

w ramach usług doradczych w zakresie innowacji