Centrum Innowacji i Transferu Technologii: Badać, tworzyć, skomercjalizować

Międzynarodowa klasyfikacja ISCED97