Centrum Innowacji i Transferu Technologii: Badać, tworzyć, skomercjalizować

Kontakt

BIURO PROJEKTU:

Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Prawocheńskiego 9

10-720Olsztyn

 

ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCY PROJEKTEM:

 

Jerzy Siwkiewicz- kierownik projektu 

 

Ewa Dąbkowska

tel. 89 524 52 41

e-mail: e.dabkowska@uwm.edu.pl

 

Ewa Kłos

tel. 89 523 41 60

e-mail: ewa.klos@uwm.edu.pl