Centrum Innowacji i Transferu Technologii: Badać, tworzyć, skomercjalizować

Aktualności

« »

Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania i druku wizytówek

Serdecznie zapraszamy do przesyłania ofert cenowych dotyczących realizacji ponizszego zamówienia.

Czytaj całość

Szkolenie z zakresu komercjalizacji wyników badań B+R w kontekście nowelizacji w tym zakresie ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym

CIiTT UWM w Olsztynie zaprasza  na szkolenie z zakresu komercjalizacji wyników badań B+R w kontekście nowelizacji w tym zakresie ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym

Czytaj całość

Rozeznanie cenowe - na projekt, druk i dostarczenie wizytówek

Rozeznanie rynku jest prowadzone ramach projektu „RIM WiM - Regionalna Inwestycja w Młodych Naukowców Warmii i Mazur - wzrost potencjału wdrożeniowego wyników prac B+R doktorantów”współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj całość

Przyznane kolejne stypendium

Zespół Zarzadzający projektu uprzejmie informuje o przyznaniu kolejnego stypendium doktoranckiego.

Czytaj całość

Zapytanie ofertowe dotyczące publikacji

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do przesyłania ofert cenowych dotyczących realizacji ponizszego zamówienia:

OPRACOWANIE GRAFICZNE, SKŁAD I DRUK PUBLIKACJI- folderu promującego w nakładzie 250 szt. wraz z dostawą

Czytaj całość

Spotkania brokerskie-relacja

16 pażdziernika odbyły się spotkanie brokerskie, zorganizowane dla stypendystów projektu.

Czytaj całość

Spotkania brokerskie

Już dzisiaj wieczorem w Villi Pallas odbędą się spotkania brokerskie dla stypendystów projektu.

Czytaj całość

Co należy jeszcze dostarczyć?

W dniu dziejszym do wszystkich stypendystów został wysłany mail o poniżej treści

Czytaj całość

ROZEZNANIE CENOWE DOTYCZĄCE OPRACOWANIA GRAFICZNEGO, SKŁADU I DRUKU PUBLIKACJI Z DOŁĄCZONĄ PŁYTĄ DVD

Niniejsze rozeznanie cenowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC.

Czytaj całość

Sprawozdanie półroczne

Szanowni Stypendyści,

Zbliża się termin składania sprawozdania półrocznego w ramach projektu.

Czytaj całość

Pierwszy dzień szkoleń przygotowujących stypendystów do spotkań brokerskich

Dziś rozpoczęliśmy dwudniowe szkolenie z zakresu prezentacji, komunikacji, etykiety – przygotowujące stypendystów naszego projektu do udziału w spotkaniu brokerskim zaplanowanym na 16 października br.

Czytaj całość

Media nas widzą!

Szanowni Państwo 

Ponizej znajdziecie linki do artykułów, videorelacji oraz relacji radiowych z KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ CYKL PROJEKTÓW WSPIERAJĄCYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW WARMII I MAZUR, która odbyła się 18 września z Centrum Edukacji Technologicznej Stara Kotłownia w Kortowie.

Czytaj całość

Relacja z konferencji podsumowującej cykl projektów DrINNO i RIM WIM

18 września odbyła się konferencja zorganizowana w ramach projektu RIM WIM-Regionalna inwestycja w młodych naukowców Warmii i Mazur, której celem było podsumowanie wsparcia kierowanego do doktorantów naszego regionu na przestrzeni ostatnich 6 lat.

Czytaj całość

zapytanie ofertowe

Szanowni Państwo

Zapraszamy do przesyłania ofert na produkcję i 14 emisji 30-sekundowego, telewizyjnego spotu reklamowego

Czytaj całość

Rejestracja na konferencję otwarta

Szanowni Państwo

Mam przyjemność zaprosić Państwa na KONFERENCJĘ PODSUMOWUJĄCĄ CYKL PROJEKTÓW WSPIERAJĄCYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW WARMII I MAZUR- trzy edycje DrINNO oraz RIM WIM w latach 2008-2014. 

Czytaj całość

Konkurs na prelegentów strategicznych i naukowych

Szanowni Państwo

Zapraszamy do zgłaszania się do pełnienia funkcji prelegentów strategicznych/prelegentów naukowych podczas organizowanej w ramach projektu KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ CYKL 4 PROJEKTÓW WSPIERAJĄCYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW WARMII I MAZUR W LATACH 2008-2014.

Czytaj całość

Przetarg na Przeprowadzenie szkolenia z zakresu prezentacji, komunikacji, etykiety

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy o trwającym przetargu na przeprowadzenie szkolenia z zakresu prezentacji, komunikacji, etykiety – przygotowującego stypendystów do udziału w spotkaniu brokerskim organizowanym w ramach naszego projektu

Czytaj całość

Kolejne przyznane stypendium

Zespół Zarzadzający projektu uprzejmie informuje, że w ramach projektu zostało przyznane kolejne stypendium doktoranckie.

Czytaj całość

Lista osób na spotkania brokerskie

Szanowni Państwo,

 

w wyniku zebrania wszystkich ocen ekspertów opracowanych przez Państwa biznesplanów/strategii komercjalizacji, na podstawie ocen dokonanych przez dwóch ekspertów, przygotowano listę rankingową.

Czytaj całość

Zapraszamy na konferencję!

W dniu 18 września br. Zespół Zarządzający planuje organizację KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ CYKL 4 PROJEKTÓW WSPIERAJĄCYCH DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW WARMII I MAZUR W LATACH 2008-2014.

Czytaj całość

Jesienna Szkoła Ochrony i Komercjalizacji Własności Intelektualnej

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie serdecznie zaprasza pracowników i studentów UWM na „Jesienną Szkołę Ochrony i Komercjalizacji Własności Intelektualnej”.

Czytaj całość

Ocena merytoryczna strategii komercjalizacji

W dniu 14.07.2014 rozpoczęła się ocena merytoryczna przygotowanych przez stypendystów projektu strategii komercjalizacji/biznesplanów.

Czytaj całość

ROZEZNANIE CENOWE DOTYCZĄCE SZKOLENIA DLA STYPENDYSTÓW PROJEKTU

Niniejsze rozeznanie cenowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC.

Czytaj całość

rozeznanie cenowe dotyczące wykonania i dostawy materiałów dla uczestników spotkania brokerskiego

Szanowni Państwo,

Niniejsze rozeznanie cenowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC.

Czytaj całość

PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI EKSPERTÓW DO OCENY STRATEGII KOMERCJALIZACJI / BIZNESPLANÓW

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o przedłużeniu rekrutacji do dnia 11 lipca 2014 r.

Czytaj całość

Ostatni dzień szkoleń

Szanowni Państwo,

W dniu dzisiejszym odbyły się ostatnie zajęcia w ramach cyklu "Komercjalizacja wyników prac B+R" dla stypendystów projeku.

Czytaj całość

Rekrutacja ekspertów do oceny strategii komercjalizacji / biznesplanów

Szanowni Państwo,

Od dnia 13 do 20 czerwca 2014 r. będą przyjmowane zgłoszenia do pracy przy ocenie strategii komercjalizacji / biznesplanów, przygotowanych przez stypendystów projektu 

Czytaj całość

Rozpoczęcie szkoleń

W dniu dzisiejszym rozpoczął się cykl szkoleń z zakresu komercjalizacji wyników prac B+R dla stypendystów projektu.

 

Czytaj całość

Szkolenie z Komercjalizacji wyników prac B+R

ZZ projektu informuje, że w dniu dzisiejszym został do 50 pierwszych stypendystów  z listy rankingowej, wysłany mail o poniższej treści.

Czytaj całość

Szkolenie dla doktorantów

Zespół Zarzadzający projektem informuje, że w najbliższym czasie zostanie zorganizowane szkolenie dla pierwszych pięćdziesięciu stypendystów z listy rankingowej.

Czytaj całość

Umowy stypendialne

Zespół Zarządzający projektem uprzejmie informuje, że umowy stypendialne są dostępne do odbioru w siedzibie Centrum Innowacji.

Czytaj całość

Przetarg na przeprowadzenie szkolenia z zakresu komercjalizacji wyników prac B+R

Szanowni Państwo

Informujemy, że został ogłoszony przetarg na przeprowadzenie szkolenia z zakresu komercjalizacji wyników prac B+R dla stypendystów projektu.

Czytaj całość

Lista rankingowa

Zespół Zarządzający projektu pragnie uprzejmie poinformować, że w dniu dzisiejszym na posiedzeniu Regionalnego Komitetu Sterującego ds. RSI została zatwierdzona lista rankingowa stypendystów.

Czytaj całość

Prace nad listą rankingową

Szanowni Państwo,

 

Zespół Zarządzający projektem aktualnie prowadzi prace nad przygotowaniem listy rankingowej stypendystów.

Czytaj całość

Zakończona ocena merytoryczna wniosków

Szanowani Państwo,

Pragnę uprzejmie poinformować, że w dniu 7 marca 2014 r. zakończyła się ocena merytoryczna wniosków o przyznanie stypendiów doktoranckich.

Czytaj całość

Ocena merytoryczna rozpoczęta

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego będzie prowadzona ocena merytoryczna złożonych wniosków aplikacyjnych.

Prace Komisji Stypendialnej, której zadaniem jest ocena merytoryczna aplikacji potrwają 3 tygodnie.

Czytaj całość

Zmiana treści rozeznania cenowego dotyczącego szkoleń dla stypendystów projektu

Szanowni Państwo,

Niniejsze rozeznanie cenowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Czytaj całość

Ocena formalna wniosków

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem oceny formalnej, zespół zarządzający projektu informuje, że w przyszłuym tygodniu planowane jest rozpoczęscie oceny merytorycznej wniosków.

Czytaj całość

Zmiana procedury wyboru Komisji Stypendialnej

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku ze zmianą decyzji o sposobie wyłonienia Komisji Stypendialnej oceniającej wnioski stypendialne nie będą brane pod uwagę wnioski złożone przez potencjalnych ekspertów w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze do Komisji Stypendialnej, które pojawiło się na stronie projektu.

Czytaj całość

Przetarg na wyłonienie Komisji Stypendialnej

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku ze zmianą decyzji o sposobie wyłonienia Komisji Stypendialnej oceniającej wnioski o przyznanie stypendium w ramach projektu został ogłoszony przetarg na wyłonienie Komisji Stypendialnej.

Czytaj całość

Nabór wniosków zakończony, złożono 164 wnioski!

Szanowni Państwo!

Do dnia 10 stycznia bieżącego roku potrwał nabór wniosków o przyznanie stypendiów doktoranckich.

W terminie złożono 164 wnioski!

Czytaj całość

Dotychczasowa aktywność Wnioskodawcy- min. na 60%

W związku z pytaniami na temat dotychczasowej aktywności naukowej wnioskodawców, w zakładce dokumenty do pobrania zamieszczono zmodyfikowane kryteria.

Czytaj całość

Punktacja za publikacje

W związku z licznymi pytaniami, pojawiającymi się w zakresie punktów za publikacje, poniżej podano kryteria.

Czytaj całość

Międzynarodowa klasyfikacja ISCED97

W celach poglądowych poniżej podano informacje na temat:

Klasyfikacji kierunków  SMT  określonym na podstawie międzynarodowej klasyfikacji ISCED97

Czytaj całość

Regionalna Strategia Innowacyjności

Informacje na temat Regionalnej Strategii Innowacyjnościmozna pozyskać na poniżej stronie internetowej:

http://ris.warmia.mazury.pl/

Czytaj całość

Informacja o ilości punktów za publikacje

W związku z rekrutacją na stypendia naukowe oraz w celu ułatwnienia weryfikacji wniosków o stypendium, doktoranci proszeni są o wpisywanie w punckie dot. Dotychczasowy dorobek naukowy doktoranta informacji na temat ilości punktów za poszczególne publikacje, które zostały zamieszczone w czasopismach z tzw. Listy Filadelfijskiej.

Czytaj całość

Rekrutacja ekspertów do oceny wniosków na przyznanie stypendiów doktoranckich

W terminie 17.12.2013 r. - 10.01.2014 r. prowadzona jest rekrutacja ekspertów do oceny wniosków stypendialnych.

Czytaj całość

Nabór wniosków na stypendia doktoranckie

W terminie od 16.12.2013 r. do  10.01.2014 r. będą przyjmowane wnioski na stypendia doktoranckie w ramach Projektu „RIM WiM - Regionalna Inwestycja w Młodych Naukowców Warmii i Mazur - wzrost potencjału wdrożeniowego wyników prac B+R doktorantów”

Czytaj całość

Kto może ubiegac się stypendium

Zastanawiasz się, czy możesz ubiegać się o stypendium?

Czytaj dalej.

Czytaj całość

Spotkanie informacyjne dla doktorantów

W dniu 13 grudnia br. odbędzie się spotkanie informacyjne dla doktorantów i pracowników mających otwarty przewód doktorski, którzy są zainteresowni otrzymaniem stypendium doktoranckiego.

Czytaj całość

Witamy!

Witamy na stronie projektu pt.:„RIM WiM – Regionalna Inwestycja w Młodych Naukowców Warmii i Mazur – wzrost potencjału wdrożeniowego wyników prac B+R doktorantów”.

Czytaj całość

PROJEKT pt.:„RIM WiM – Regionalna Inwestycja w Młodych Naukowców Warmii i Mazur – wzrost potencjału wdrożeniowego wyników prac B+R doktorantów”

FINANSOWANIE:

Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.08.02.01-28-015/12-00 z dn. 06 listopada 2012 r.

Projekt realizowany w ramach poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, działania 8.2 Transfer wiedzy, priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

OKRES REALIZACJI: Od 01 sierpnia 2013 r. do 30 listopada 2014 r.

CEL GŁÓWNY:

Zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi gospodarczemu regionu Warmii i Mazur poprzez przyznanie stypendiów doktoranckich i udzielenie wsparcia towarzyszącego min. 50 osobom realizującym prace badawcze w dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych matematyczno-przyrodniczych i technologicznych oraz zgodnych z Regionalną Strategią Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

GRUPA DOCELOWA:

Wsparcie w ramach projektu kierowane jest do:

1) min. 36 doktorantów, którzy są uczestnikami stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich (studiów III stopnia), prowadzonych przez uczelnie i jednostki naukowe działające na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych matematyczno-przyrodniczych i technologicznych (zgodnie z zakresem  kierunków  SMT  określonym  na podstawie międzynarodowej klasyfikacji ISCED97) oraz zgodnych z RSI Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

2) min. 14 osobom, zatrudnionym na podstawie stosunku pracy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego,  których przewód doktorski został wszczęty zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki,  nie  później  jednak  niż  do  dnia  podjęcia uchwały o nadaniu stopnia doktora, realizujące prace badawcze, w dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych matematyczno-przyrodniczych i technologicznych oraz zgodnych z RSI Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

ZADANIA:

1) STYPENDIA DOKTORANCKIE

Stypendia doktoranckie będą przyznawane osobom, które łącznie spełniają poniższe warunki: 

a) wykażą się zgodnością tematu i zakresu prowadzonych prac badawczych ze strategicznymi branżami gospodarki zgodne z RSI Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

b) prowadzą prace badawcze, które charakteryzują się potencjałem wdrożeniowym, mogącym przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstw i podniesienia ich innowacyjności,

c) prowadzą prace badawcze charakteryzujące się wysokim poziomem naukowym i zaawansowanym poziomem realizacji.

W ramach projektu przyznane zostanie min. 50 stypendiów na okres maksymalnie 12 miesięcy w wysokości do kwoty  3.000,00 zł/miesięcznie/osobę. Stypendium będzie płatne w transzach.

Stypendia doktoranckie mogą być wydatkowe na dowolny cel związany z realizowaną pracą doktorską.

2) WSPARCIE TOWARZYSZĄCE

a) Szkolenie z zakresu komercjalizacji  wyników prac B+R– 40 godz. (5 dni szkoleniowych)

Szkolenie zostanie zorganizowane dla 50 stypendystów projektu, których wnioski o przyznanie stypendium zostaną ocenione najwyżej przez ekspertów. Szkolenie zostanie zorganizowane w 2 grupach po  25 osób.

Szkolenie ukierunkowane jest na opracowanie przez stypendystów projektu biznesplanów/strategii komercjalizacji wyników prac B+R prowadzonych w ramach doktoratu.

Każdy z ww. biznesplanów / strategii komercjalizacji będzie oceniony przez 2 niezależnych ekspertów.

b) Spotkanie brokerskie (BE) – 5 godz.

Do udziału w BE zostanie zaproszonych 15 stypendystów projektu, których biznesplany / strategie komercjalizacji wyników prac B+R opracowane w ramach udziału w ww. szkoleniu zostaną najwyżej ocenione przez ekspertów.

W ramach BE każdy z ww. 15 stypendystów projektu będzie miał możliwość spotkania z potencjalnymi odbiorcami wyników prac B+R/ inwestorami, w tym przedstawicielami business angels, funduszy wysokiego ryzyka (venture capital) i/lub funduszy kapitału zalążkowego (seed capital).

Udział 15 stypendystów projektu w spotkaniu brokerskim zostanie poprzedzony ich udziałem w szkoleniu przygotowującym do prezentacji wyników prac B+R przed potencjalnymi odbiorcami (13 godz.)

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego