Centrum Innowacji i Transferu Technologii: Badać, tworzyć, skomercjalizować

Zmiana procedury wyboru Komisji Stypendialnej
29-01-2014

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku ze zmianą decyzji o sposobie wyłonienia Komisji Stypendialnej oceniającej wnioski stypendialne nie będą brane pod uwagę wnioski złożone przez potencjalnych ekspertów w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze do Komisji Stypendialnej, które pojawiło się na stronie projektu.

Wszystkim osobom, które zgłosiły swoją kandydaturę za pośrednictwem wniosku serdecznie dziękujemy za fatygę i okazane zainteresowanie i jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia o przetargu dostępnego na stronie działu Zamówień Publicznych UWM:

http://www.uwm.edu.pl/zamowienia/przetargi_nowe/przetarg/55-2014-pn-dzp.html

Zmiana decyzji Zespołu Zarządzającego Projektem wynika z troski o bezusterkową realizację procesu wyłaniania Komisji oceniającej złożone wnioski o przyznanie stypendium.