Centrum Innowacji i Transferu Technologii: Badać, tworzyć, skomercjalizować

Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania i druku wizytówek
11-12-2014

Serdecznie zapraszamy do przesyłania ofert cenowych dotyczących realizacji ponizszego zamówienia.

Usługa będzie obejmować:

 

Przygotowanie projektu wizytówki dla lauretów nagrody Partner CIiTT:

Wymiary: 90 x 50 mm

papier kreda mat 350g,

druk offsetowy,

zadruk 4+4 (CMYK+CMYK),

folia mat dwustronnie,

21 wzorów 2100 szt. (jeden wzór ogólny, modyfikowane jedynie dane kontaktowe osób dla których przygotowywane są wizytówki, 21 osób, po 100 wizytówek)

Usługa będzie obejmować, projekt i druk wizytówek oraz dostawę z wniesieniem do siedziby Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

 

Po wybraniu oferty zostanie podpisana umowa z wykonawca usługi.

 

Proponowany termin realizacji usługi: do 9.01.2015 r.

Zamawiający prześle wykonawcy logotypy, które będą zamieszczone na wizytówkach.

 

Uprzejmie proszę o złożenie oferty do 16.12.2014 r. do godziny 15.00 na adres:e.dabkowska@uwm.edu.pl.

Szczegółowe informacje: Ewa Dąbkowska, tel. 89 524 52 41