Centrum Innowacji i Transferu Technologii: Badać, tworzyć, skomercjalizować

Zapraszamy na konferencję!
11-08-2014

W dniu 18 września br. Zespół Zarządzający planuje organizację KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ CYKL 4 PROJEKTÓW WSPIERAJĄCYCH DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW WARMII I MAZUR W LATACH 2008-2014.

Spotkanie kierowane jest do przedsiębiorstw z kluczowych dla regionu branż, przedstawicieli samorządu terytorialnego, stypendystów i osób zaangażowanych w realizację wszystkich 4 edycji projektów wspierających młodych naukowców (I i II edycja projektów DrINNO- 115 stypendystów-realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, III edycja DrINNO- 92 stypendystów- realizowana przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, projekt RIM WIM- 90 stypendystów, realizowany przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM w Olsztynie).

Konferencja odbędzie się w Centrum Edukacji Technologicznej „Stara Kotłownia” w godz. 11:00- 15.00.

Szczegółowe informacje dotyczące organizowanego wydarzenia, a także możliwość rejestracji już wkrótce na stronie projektu.

Informacji na temat organizacji konferencji udzielają pracownicy Centrum Innowacji i Transferu Technologii pani Ewa Kłos – tel. 089 523 41 60, e-mail: ewa.klos@uwm.edu.pl  lub pani Ewa Dąbkowska – tel. 089 524 52 41, e-mail: e.dabkowska@uwm.edu.pl

PROGRAM RAMOWY KONFERENCJI

11.00  Otwarcie konferencji przez Rektora UWM, prof. Ryszarda Góreckiego

11.11.SESJA PLENARNA

  • Słowo wstępne - prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski, Prorektor ds. Nauki
  • Wystąpienie Marszałka Województwa - Jacka Protasa
  • Kluczowe branże województwa, Dorota Kopeć, Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej
  • Realizacja IV-ch edycji projektów wspierających dla młodych naukowców Warmii i Mazur, paneliści- przedstawiciele instytucji realizujących.

12.30 Przerwa kawowa

12.45 SESJE W PODGRUPACH BRANŻOWYCH

ŻYWNOŚĆ

TURYSTYKA

ICT

MEBLARSTWO

 

MODERATOR + prelegent strategiczny

 

MODERATOR + prelegent strategiczny

 

MODERATOR + prelegent strategiczny

 

 

MODERATOR + prelegent strategiczny

 

Uczestnicy 3-ch edycji DrINNO oraz projektu RIM WIM, przedstawiciele firm reprezentujących branże strategiczne województwa, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, pracownicy naukowi UWM, IRZiBŻ, IRŚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.00 LUNCH