Centrum Innowacji i Transferu Technologii: Badać, tworzyć, skomercjalizować

Zakończona ocena merytoryczna wniosków
10-03-2014

Szanowani Państwo,

Pragnę uprzejmie poinformować, że w dniu 7 marca 2014 r. zakończyła się ocena merytoryczna wniosków o przyznanie stypendiów doktoranckich.

Zezpół Zarządający projektu przystąpił obecnie do prac związnych z przygotowaniem listy rankingowej stypendystów i listy rezerwowej.

Upublicznienie przygotowanych list będzie poprzedzone zatwierdzoniem jej przez Pana Prorektora ds. Nauki oraz przez Komitet Sterujący ds. RSI.

Mając na uwadze zakres przewidzonych w tym zakresie działań, uprzejmie informuję, że lista Stypendystów zostania e upubliczniona dopiero po 28 marca 2014 r.

Jednoczesnie w celu szybkiego wyliczenia wysokości stypendiów, uprzejmie proszę o dostarczenie zauktualizowanych oświdczeń o pobieraniu/nie pobierabniu stypendium.

Jeśli wysokości poszczególnych stypendiów uległa zmianie w ostatnich miesiącach, uprzejmie proszę o podanie wysokości stypendiów i okresu ich otrzymywania (proszę o wykazanie poprzedniej i aktualnej wysokości stypendium z podaniem terminów otrzymywania świdczenia).

Informację o stypendiach należy dostwrczyć do siedziby Centrum Innowacji i Transferu Technologii na formularzu dostępnym na stronie internetowej projektu(Oświadczenie o pobieraniu/niepobieraniu stypendium) do dnia 21.03.2014 r.

 

Jednocześnie pragnę przekazać, że zostali Państwo poinformowani mail'owo. Jeśli jednak wybrane osoby nie otrzymały maila, proszę o kontakt.

Ewa Dąbkowska