Centrum Innowacji i Transferu Technologii: Badać, tworzyć, skomercjalizować

Witamy!
18-10-2013

Witamy na stronie projektu pt.:„RIM WiM – Regionalna Inwestycja w Młodych Naukowców Warmii i Mazur – wzrost potencjału wdrożeniowego wyników prac B+R doktorantów”.