Centrum Innowacji i Transferu Technologii: Badać, tworzyć, skomercjalizować

Umowy stypendialne
22-04-2014

Zespół Zarządzający projektem uprzejmie informuje, że umowy stypendialne są dostępne do odbioru w siedzibie Centrum Innowacji.

Umowy można odebrać osobiście.

 

Jednocześnie jeśli ktoś z państwa chciałby mieć przeszłaną umowę, uprzejmie proszę o informację  (ze wskazaniem docelowago adresu: korespondencyjny lub zameldowania).

 

Ewa Dąbkowska