Centrum Innowacji i Transferu Technologii: Badać, tworzyć, skomercjalizować

Szkolenie z zakresu komercjalizacji wyników badań B+R w kontekście nowelizacji w tym zakresie ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym
08-12-2014

CIiTT UWM w Olsztynie zaprasza  na szkolenie z zakresu komercjalizacji wyników badań B+R w kontekście nowelizacji w tym zakresie ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym

Spotkanie odbędzie się w dniu 16.12.2014 r. (wtorek), w godzinach 11.00-13.00, w sali 102 budynku Centrum Edukacji Technologicznej „Stara Kotłownia” (ul. Prawocheńskiego 9, Kortowo).

 

Szkolenie jest kierowane do pracowników uczelni, Instytutów PAN i przedsiębiorców, prowadzących badania w powiązaniu z uczelnią.

 

Celem szkolenia jest wskazanie i wyjaśnienie zmian, wprowadzonych w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27.07.2005 r., która obowiązuje od 1.10.2014 r. oraz wskazanie konsekwencji tych zmian dla wynalazców i uczelni.

 

W czasie szkolenia zostaną omówione poniżej wymienione zagadnienia:

 

·         Wpływ decyzji o komercjalizacji na ochronę i komercjalizację praw do wyników badań.

·         Obowiązki pracownika uczelni publicznej w związku z komercjalizacją wyników badań.

·         Podział korzyści z komercjalizacji.

·         Formy angażowania się uczelni i twórców w spółki komercjalizujące wyniki badań.

 

 

Spotkanie poprowadzi Pan dr Marek Salamonowicz,adiunkt Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie specjalizujący się w zagadnieniach związanych z zarządzaniem prawem własności intelektualnej (w tym prawa autorskie i prawa pokrewne oraz prawo własności przemysłowej), wybitny uczestnik programu stażowo-szkoleniowego Top 500 Innovators.

 

 

W celu wzięcia udziału w spotkaniu, należy przesłać uzupełniony formularz zgłoszeniowy  na adres: e.dabkowska@uwm.edu.pl lub faksem 089 523 49 00.

 

W przypadku dodatkowych pytań, zachęcam do kontaktu.