Centrum Innowacji i Transferu Technologii: Badać, tworzyć, skomercjalizować

Szkolenie z Komercjalizacji wyników prac B+R
19-05-2014

ZZ projektu informuje, że w dniu dzisiejszym został do 50 pierwszych stypendystów  z listy rankingowej, wysłany mail o poniższej treści.

Pragnę uprzejmie poinformować, że w dniach 9-11 i 16-17.06.2014 r. odbędzie się 40 godzinne szkolenie dla 50 najwyżej ocenionych stypendystów z zakresu „Komercjalizacji wyników prac B+R”.

Szkolenie przeprowadzi Centrum Organizacji Imprez i Szkoleń CONTENTUM z Zielonej Góry.

W trakcie szkolenia zostanie opracowana indywidualnie lub zespołowo strategia komercjalizacji - biznesplan Państwa innowacyjnych prac doktorskich.

Przygotowanie tych opracowań jest obowiązkowe, zgodnie z obowiązkowymi zasadami i regulaminami projektu. Parce te będą oceniane przez zespół ekspercki, wg zasad dostępnych na stronie projektu.

Szkolenie będzie się odbywać równolegle w dwóch grupach branżowych. W II grupie zostali zgromadzeni stypendyści Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności, Wydziału Nauko o Żywności i Wydziału Biologii i Biotechnologii, pozostali w grupie I.

Szkolenie odbędzie się w budynku Starej Kotłowni, w salach dydaktycznych (2A, 2C), zlokalizowanych obok siedziby Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

Zgodnie z założeniem przewiduje się następujący ramowy plan dnia, który uległ w ostatnich dniach modyfikacji:

8.00-9.30 - szkolenie

9.30-9.35 - przerwa

9.35-11.05 - szkolenie

11.05-11.10 - przerwa

11.10-12.40 - szkolenie

12.40-12.45 - przerwa

12.45-14.15 – szkolenie

14.15 lunch

 

W celu uzyskania zaświadczenia, potwierdzającego udział w szkoleniu, należy:

1. Wziąć udział w szkoleniu

2. Przygotować w trakcie szkolenia strategię komercjalizacji/biznesplan.

Nie spełnienie powyższych kryteriów, zgodnie z zapisami umowy na udzielnie wsparcia w formie stypendium doktoranckiego oraz Regulaminem przyznawania stypendiów, może skutkować jednostronnym rozwiązaniem umowy, zaprzestaniem wypłacania stypendium oraz żądaniem zwrotu części wypłaconego stypendium przez organizatora.

Szczegółowy program szkolenia grupa I i II.

 

 

Z poważaniem

Ewa Dąbkowska