Centrum Innowacji i Transferu Technologii: Badać, tworzyć, skomercjalizować

Szkolenie dla doktorantów
09-05-2014

Zespół Zarzadzający projektem informuje, że w najbliższym czasie zostanie zorganizowane szkolenie dla pierwszych pięćdziesięciu stypendystów z listy rankingowej.

Szkolenie "Przedsiębiorczy naukowec" odbędzie się w następującym terminie:

9, 10,11,16,17 czerwca 2014 r.

 

Szkolenie będzie się odbywać w wyżej wymienionych dniach w godzinach 8.00-16.00, w budynku Starej Kotłowni w Kortowie.

Mając powyższe na uwadze, uprzejmie proszę o zarezerwowanie wskazanych terminów na uczestnictwo w szkoleniu.