Centrum Innowacji i Transferu Technologii: Badać, tworzyć, skomercjalizować

Sprawozdanie półroczne
30-09-2014

Szanowni Stypendyści,

Zbliża się termin składania sprawozdania półrocznego w ramach projektu.

Sprawozdanie należy złożyć do 10 października.

Równolegle ze sprawozdaniem cząstkowym należy dostareczyć zaktualizowane zaświadczenie o pobieraniu/niepobieraniu stypendium.

Dopiero, po dostarczeniu powyższych dokumentów, zostanie zrealizowana wypłata II transzy stypendium.

 

Jedcznoścesnie proszę mieć na uwadze, że w październiku zostaną Państwo poproszeni o przygotowanie sprawozdania podsumowującego cały rok, o czym zostaną Państwo odpowiednio wcześniej poinformowani.

 

W razie wątpliwości i pytań, zachęcam do kontaktu.