Centrum Innowacji i Transferu Technologii: Badać, tworzyć, skomercjalizować

Spotkanie informacyjne dla doktorantów
02-12-2013

W dniu 13 grudnia br. odbędzie się spotkanie informacyjne dla doktorantów i pracowników mających otwarty przewód doktorski, którzy są zainteresowni otrzymaniem stypendium doktoranckiego.

Doktorancie!

W dniu 13 grudnia br. odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące przyznawania stypendiów doktoranckich w ramach realizacji projektu „RIM WiM – Regionalna Inwestycja w Młodych Naukowców Warmii i Mazur – wzrost potencjału wdrożeniowego wyników prac B+R doktorantów”.

Spotkanie odbędzie się w sali 307 budynku Biblioteki Uniwersyteckiej (ul. Oczapowskiego 12b, Olsztyn) w godzinach 10.00-13.00.

Powyższa inicjatywa skierowana jest do studentów studiów doktoranckich oraz pracowników, mających wszczęty przewód doktorski na terenie naszego województwa,w dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych matematyczno-przyrodniczych i technologicznych  oraz zgodnych z RSI,którzy są zainteresowani otrzymaniem wsparcia w postaci stypendium doktoranckiego w wysokości do 3000,00 złotych miesięcznie oraz przewidzianego w ramach projektu wsparcia towarzyszącego.

W czasie ww. spotkania zostaną omówione zasady przyznawania i ubiegania się o stypendium, prawa i obowiązki stypendystów oraz szczegóły dotyczące rekrutacji. Dodatkowo potencjalni stypendyści otrzymają wszystkie niezbędne dokumenty rekrutacyjne i materiały informacyjne oraz będą mieli okazje zadać pytania na temat przyznawanego stypendium. Szczegółowy program organizowanego spotkania oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne poniżej.

Spotkanie poprzedza proces rekrutacji na przyznanie stypendium doktoranckiego, który będzie prowadzony przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii
w terminie od 16.12.2013 do 10.01.2014 r.

W celu wzięcia udziału w spotkaniu należy przesłac formularz zgłoszeniowy na adres:e.dabkowska@uwm.edu.pl.

Plan spotkania

Formularz zgłoszeniowy