Centrum Innowacji i Transferu Technologii: Badać, tworzyć, skomercjalizować

Spotkania brokerskie
16-10-2014

Już dzisiaj wieczorem w Villi Pallas odbędą się spotkania brokerskie dla stypendystów projektu.

Uprzejmie przypominam, że odbiorcami spotkania będą przedstwiciele warmińsko-mazurskich przedsiebiorstw, aniołowie biznesu oraz przedstwiciele firm spoza regionu.

Prezentacje poszczególnych stypendystów rozpoczną się o godzinie 19.00.

Spotkanie odbędzie się w Sali Konferencyjnej (wejście w tzw. łaczniku) hotelu Villa Pallas.

 

Mając na uwadze przebieg spotkania, proszę o nieco wcześniejsze przybycie.

 

Życzę powodzenia!

 

ED