Centrum Innowacji i Transferu Technologii: Badać, tworzyć, skomercjalizować

Spotkania brokerskie-relacja
17-10-2014

16 pażdziernika odbyły się spotkanie brokerskie, zorganizowane dla stypendystów projektu.

Każdy z wybranych stypendystów krótko zaprezentował przed przesiębiorcami zakres prowadzonych badań, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości nawiązania współpracy i dalszych przewidzianych sposobów komercjalizacji danych pomysłów badawczych.

 

Wszyscy stypendyści profesjonalnie podeszli do prezentacji, w pełni wykorzystując wiedzę pozyskaną na szkoleniu przygotowującym do spotkań brokerskich, jednocześnie robiąc ogromne wrażenie na przedsiębiorcach.

 

Przedstawiciel firm byli zaskoczeni pomysłami badawczymi, sposobem prezentacji tych pomysłów, znalezieniem drogi komercjalizacji. Dowodem na to jest fakt, że wszystkie prezentacje wywołały pytania i  dyskusje.

 

Najważaniejsze jest jednak to, że w czasie spotkania doszło do rozmów w tzw. kuluarach i wymiany wizytówek pomiędzy doktorantami i przedstawicielami firm.

 

Gratulujemy wszystkim!

Jesteśmy z Was dumni!

 

ZZ

Galeria zdjęć ze spotkania TUTAJ