Centrum Innowacji i Transferu Technologii: Badać, tworzyć, skomercjalizować

Rozeznanie cenowe - na projekt, druk i dostarczenie wizytówek
25-11-2014

Rozeznanie rynku jest prowadzone ramach projektu „RIM WiM - Regionalna Inwestycja w Młodych Naukowców Warmii i Mazur - wzrost potencjału wdrożeniowego wyników prac B+R doktorantów”współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Niniejsze rozeznanie cenowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC.

Rozeznanie jest ogłaszane w celu zbadania ofert rynku, oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania się do zamówienia publicznego.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia, realizowanym w ramach projektu "RIM WiM – Regionalna Inwestycja w Młodych Naukowców Warmii i Mazur – wzrost potencjału wdrożeniowego wyników prac B+R doktorantów”, współfinansowanego przez Unię Europejską ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, planuje się udzielenie zamówienia na przygotowanie projektu, druk i dostawę wizytówek wykonanych wg. poniższych parametrów.

Zamawiającym usługi bedzie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Rozeznanie dotyczy realizacji nastepujacej usługi:

Przygotowanie projektu wizytówki;

Wymiary: 90 x 50 mm

papier kreda mat 350g,

druk offsetowy,

zadruk 4+4 (CMYK+CMYK),

folia mat dwustronnie,

21 wzorów 2100 szt. (jeden wzór ogólny, modyfikowane jedynie nazwiska, 21 osób, po 100 wizytówek)

Usługa będzie obejmować, projekt i druk wizytówek oraz dostawę z wniesieniem do siedziby Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

 

Oferty należy przesyłać do 28.11.2014 do godziny 15.00 (na adres: e.dabkowska@uwm.edu.pl) lub dostarczyć osobiście, do siedziby Centrum Innowacji i Transferu Technologii (ul. Prawocheńskiego 9, Korotwo-Olsztyn, budynek Centrum Edukacji Technologicznej - Stara Kotłownia).