Centrum Innowacji i Transferu Technologii: Badać, tworzyć, skomercjalizować

ROZEZNANIE CENOWE DOTYCZĄCE OPRACOWANIA GRAFICZNEGO, SKŁADU I DRUKU PUBLIKACJI Z DOŁĄCZONĄ PŁYTĄ DVD
08-10-2014

Niniejsze rozeznanie cenowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC.

Rozeznanie jest ogłaszane w celu zbadania ofert rynku, oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania się do zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie:OPRACOWANIE GRAFICZNE, SKŁAD I DRUK PUBLIKACJI Z DOŁĄCZONĄ PŁYTĄ DVD

Publikacja realizowana w ramach projektu: „RIM WIM – REGIONALNA INWESTYCJA W MŁODYCH NAUKOWCÓW WARMII I MAZUR – WZROST POTENCJAŁU WDROŻENIOWEGO WYNIKÓW PRAC B+R DOKTORANTÓW”.

Rozeznanie cenowe rynku

W postępowaniu o udzielenie zamówienia na OPRACOWANIE GRAFICZNE, SKŁAD I DRUK PUBLIKACJI Z DOŁĄCZONĄ PŁYTĄ DVD realizowanym w ramach projektu "RIM WiM – Regionalna Inwestycja w Młodych Naukowców Warmii i Mazur – wzrost potencjału wdrożeniowego wyników prac B+R doktorantów”, współfinansowanego przez Unię Europejską ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Zamawiający – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, planuje udzielenie zamówienia na druk i dostawę publikacji wykonanej wg. poniższych parametrów:

Parametry techniczne:

Treść:

 • Treść publikacji zostanie dostarczona przez Zamawiającego, jednak Wykonawca zobowiązany jest do wykonania redakcji tekstu w celu zapewnienia spójności i poprawności wszystkich tekstów, które zostaną opublikowane.
 • Ilość słów na 1 stronie publikacji: ok. 350 słów.

Projekt graficzny- Wykonawca

 • Przygotowanie okładki i stron wewnętrznych w oparciu o własną koncepcję oraz przekazane przez Zamawiającego projekty graficzne wynikające z Systemu identyfikacji wizualnej projektu oraz Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM w Olsztynie.
 • Przygotowanie projektu naklejki na płytę DVD wg. systemu wizualizacji projektu oraz CIiTT
 • Zapewnienie minimum 30 zdjęć licencjonowanych.
 • Łamanie tekstu na podstawie materiałów otrzymanych od Zamawiającego
 • Przygotowanie do druku.

Strony wewnętrzne:

 • Ilość stron: ok. 64 (+/- 2 strony)
 • Format: 200x200 mm.
 • Papier: kreda mat, 170 gsm.
 • Kolory: CMYK.
 • Uszlachetnienia: lakier uv lub hybrydowy.

Okładka:

 • Ilość stron: 4
 • Kieszeń na płytę DVD na tylnej okładce (po wewnętrznej stronie)
 • Papier kreda mat, 250 gsm + folia mat
 • Przód: rozkładany 330x200 mm; Tył: 200x200 mm.
 • Kolory: CMYK.
 • Uszlachetnienia: lakier uv lub hybrydowy.
 • Łączenie: spirala kolor.

 

Podmioty zainteresowane zachęcamy do przesłania wypełnionego formularza rozeznania cenowego  w terminie do 13/10/2014 r., do godziny 12.00 w formie pisemnej, na adres poczty elektronicznej ewa.klos@uwm.edu.pl  lub dostarczenia osobiście, do siedziby Centrum Innowacji i Transferu Technologii (ul. Prawocheńskiego 9, Korotwo-Olsztyn, budynek Centrum Edukacji Technologicznej - Stara Kotłownia)

FORMULARZ ROZEZNANIA CENOWEGO DO POBRANIA