Centrum Innowacji i Transferu Technologii: Badać, tworzyć, skomercjalizować

Relacja z konferencji podsumowującej cykl projektów DrINNO i RIM WIM
19-09-2014

18 września odbyła się konferencja zorganizowana w ramach projektu RIM WIM-Regionalna inwestycja w młodych naukowców Warmii i Mazur, której celem było podsumowanie wsparcia kierowanego do doktorantów naszego regionu na przestrzeni ostatnich 6 lat.

Spotkanie otworzył Prorektor ds. Nauki UWM w Olsztynie – prof. Jerzy Jaroszewski,  który powitał zebranych i krótko omówił cykl realizowanych projektów.

Następnie głos zabrali: Pani Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego- Anna Wasilewska, Prezydent Miasta- Piotr Grzymowicz, Dyrektor Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności-Mariusz Piskuła.

W dalszej części spotkania nt. inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko – mazurskiego opowiedziała Gabriela Zenkner-Kłujszo z Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego.

Po prezentacji, nagrody dla 21 najlepszych stypendystów projektu RIM WIM przyznał Rektor Jaroszewski, w asyście Dyrektora Piskuły oraz Pani Marszałek.

Po przerwie kawowej, w trakcie której uczestnicy konferencji mogli zwiedzić trwającą w budynku Starej Kotłowni wystawę zorganizowaną w ramach Warmia-Mazury Design Festival, rozpoczęły się trwające równolegle spotkania 4-ch grup branżowych.

Na spotkaniu grupy branżowej TURYSTYKA głos jako pierwszy zabrał Andrzej Dowgiałło, właściciel Anders Group. Kolejne wystąpienie w ramach sesji wygłosił prof. Konrad Turkowski, który opowiedział o kondycji i perspektywach rozwoju branży turystycznej w regionie. Sesja była moderowana przez prezesa Gazety Olsztyńskiej- Jarosława Tokarczyka.

Spotkanie grupy branżowej MEBLARSTWO poprowadził i moderował redaktor Radia Olsztyn- Sławomir Ostrowski, w sesji głos zabrali Andrzej Pazurkiewicz- przedstawiciel Szynaka Meble oraz Tomasz Wiktorski z B+R Studio, zajmujący się analizami rynku meblarskiego.

Sesję żywność rozpoczęła prezentacja Marcina Piwowarczyka ze Spółdzielni Mlekpol, w dalszej części spotkania głos zabrał Piotr Jankowski ze spółki Superior. Obaj prelegenci chętnie dzielili się doświadczeniem płynącym z pracy w regionalnych firmach związanych z branżą spożywczą Spotkanie najliczniejszej z grup moderowała redaktor naczelna Radia UWM FM- Karolina Lewandowska.

Spotkanie dla osób zainteresowanych branżą ICT moderowała Marta Gołąb- redaktor z TVP Olsztyn, która prowadziła dyskusje zapoczątkowaną prezentacją pana Marka Kamińskiego-Prezesa firmy Sprint a uzupełnioną o analizę rynku ICT wygłoszoną przez dr Przemysława Góreckiego z Wydziału Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie.

 

Serdecznie dziękujemy za przybycie wszystkim uczestnikom konferencji
 
Galeria zdjęć TUTAJ