Centrum Innowacji i Transferu Technologii: Badać, tworzyć, skomercjalizować

Rekrutacja ekspertów do oceny wniosków na przyznanie stypendiów doktoranckich
17-12-2013

W terminie 17.12.2013 r. - 10.01.2014 r. prowadzona jest rekrutacja ekspertów do oceny wniosków stypendialnych.

Regulamin pracy komisji stypenialnej wraz załącznikami jest dostępny w zakładce dokumenty do pobrania. W regulaminie są określone zasady pracy eksperta oraz warunki jakie ekspert musi spełniać, że by podjąć się oceny wniosków.

Członkowie Komisji Stypendialnej są rekrutowani  spośród pracowników naukowych jednostek naukowych oraz naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni, posiadających stopień naukowy minimum doktora habilitowanego lub tytuł profesoraz dziedziny nauki, w ramach której realizowana jest praca badawcza,  zgłoszona przez Wnioskodawcę we wniosku o przyznanie stypendium.


Termin zakończenia rekrutacji może ulec modyfikacji w zależności od potrzeb organizatora.