Centrum Innowacji i Transferu Technologii: Badać, tworzyć, skomercjalizować

Rejestracja na konferencję otwarta
28-08-2014

Szanowni Państwo

Mam przyjemność zaprosić Państwa na KONFERENCJĘ PODSUMOWUJĄCĄ CYKL PROJEKTÓW WSPIERAJĄCYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW WARMII I MAZUR- trzy edycje DrINNO oraz RIM WIM w latach 2008-2014. 

Konferencja odbędzie się 18 września br. (czwartek) w Centrum Edukacji Technologicznej „Stara Kotłownia”,  ul.Prawocheńskiego 9, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, w godzinach: 11.00-15.00.

Konferencję kierujemy do firm reprezentujących strategiczne branże województwa, uczestników 3-ch edycji DrINNO oraz projektu RIM WIM, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków B+R oraz jednostek otoczenia biznesu.

Konferencja została podzielona na dwie sesje. W pierwszej części konferencji planowane są wystąpienia: Rektora UWM w Olsztynie, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego oraz Prorektora ds. Nauki UWM w Olsztynie, a także realizatorów w latach 2008-2014 wszystkich 4-ch edycji projektów wspierających młodych naukowców. Program tej części obejmuje również wręczenie nagród „Partner CIiTT” dla najlepszych stypendystów projektu RIM WIM. Drugi moduł konferencji będzie realizowany w podgrupach (osobnych salach), w podziale na osoby zainteresowane i zaangażowane w rozwój każdej z czterech kluczowych branż regionu, tj. żywność, meblarstwo, turystyka, ICT (każda z sesji będzie moderowana). Patronat osobowy nad poszczególnymi grupami branżowymi objęli:

·         żywność – Edmund Borawski – prezes SM MLEKPOL

·         meblarstwo – Jan Szynaka – Prezes Zarządu Szynaka Meble Sp. z o.o.

·         turystyka – Andrzej Dowigiałło – właściciel Anders Group

·         ICT – Marek Kamiński – Prezes Zarządu Sprint S.A.

Na spotkaniach w poszczególnych grupach ww. Patroni Osobowi wygłoszą prelekcję nt. „Self made man - Jak być twórcą własnego sukcesu”.

W załączeniu szczegółowy program, zaproszenie oraz formularz zgłoszeniowy. Wypełniony formularz należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: ciitt@uwm.edu.pl  do dnia16 września 2014 r.

Informacji na temat konferencji udzielają pracownice Centrum Innowacji i Transferu Technologii:

pani   Ewa Kłos – tel. 089 523 41 60, ewa.klos@uwm.edu.pl

pani Ewa Dąbkowska – tel. 089 524 52 41, e.dabkowska@uwm.edu.pl

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w konferencji

 

 

                                                                              Z wyrazami szacunku

                                                                                 Jerzy Siwkiewicz

                                                      Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii    

                                            Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

do pobrania zaproszenie

do pobrania program konferencji

do pobrania formularz zgłoszeniowy 

 

Patronat honorowy: 

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 
 
Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
 
 
Patronat medialny: