Centrum Innowacji i Transferu Technologii: Badać, tworzyć, skomercjalizować

Punktacja za publikacje
23-12-2013

W związku z licznymi pytaniami, pojawiającymi się w zakresie punktów za publikacje, poniżej podano kryteria.

Do okreslenia właściwej ilości punktów nalezy sięodwołać do list obowiązujących na uczelniach, tj.

Listy zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR)

Listy zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF)