Centrum Innowacji i Transferu Technologii: Badać, tworzyć, skomercjalizować

Przyznane kolejne stypendium
18-11-2014

Zespół Zarzadzający projektu uprzejmie informuje o przyznaniu kolejnego stypendium doktoranckiego.

Stypendium zostało przyznane 91 osobie z listy rankingowej.

 

Sedecznie gratulujemy.

ZZ