Centrum Innowacji i Transferu Technologii: Badać, tworzyć, skomercjalizować

Przetarg na wyłonienie Komisji Stypendialnej
29-01-2014

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku ze zmianą decyzji o sposobie wyłonienia Komisji Stypendialnej oceniającej wnioski o przyznanie stypendium w ramach projektu został ogłoszony przetarg na wyłonienie Komisji Stypendialnej.

Ogłoszenie o przetargu znajdziecie Państwo na stronie działu Zamówień Publicznych UWM:

http://www.uwm.edu.pl/zamowienia/przetargi_nowe/przetarg/55-2014-pn-dzp.html

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją przetargową