Centrum Innowacji i Transferu Technologii: Badać, tworzyć, skomercjalizować

Przetarg na przeprowadzenie szkolenia z zakresu komercjalizacji wyników prac B+R
09-04-2014

Szanowni Państwo

Informujemy, że został ogłoszony przetarg na przeprowadzenie szkolenia z zakresu komercjalizacji wyników prac B+R dla stypendystów projektu.

Ogłoszenie o przetargu znajdziecie Państwo na stronie działu Zamówień Publicznych UWM:

http://www.uwm.edu.pl/zamowienia/przetargi_nowe/przetarg/173-2014-pn-dzp.html 

Termin skadania ofert: 17.04.2014 r., godz. 10.00

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją przetargową