Centrum Innowacji i Transferu Technologii: Badać, tworzyć, skomercjalizować

Prace nad listą rankingową
24-03-2014

Szanowni Państwo,

 

Zespół Zarządzający projektem aktualnie prowadzi prace nad przygotowaniem listy rankingowej stypendystów.

Upublicznienie listy będzie poprzedzone jej zatwierdzeniem przez Pana Rektora ds. Nauki i przez Komitet Sterujący ds RSI.

Posiedzenie RKS ds. RSI planowane jest na 28.03.2014 r. Zespół Zarządzający ma nadzieję, że lista stypendystów zostanie zatwierdzona bez uwag, co umożliwi szybkie opublikowanie na stronie projektu.

Jednoczesnie ZZ projektu uprzejmie informje, że w związku z licznymi prośbami doktorantów, lista wniosków, które uzyskały finansowanie w postaci stypendium doktoranckiego, zostanie upubliczniona zgodnie z nadanymi numerami wniosków w czasie rekrutacji.

Tym samym jeśli ktoś z Państwa nie zna numeru wniosku lub chiałaby go potwierdzić, ZZ zachęca do kontaktu mailowego lub telefonicznego.

Jednocześnie osoby, którym zostanie przyznane stypendium będą proszone o wypełnienie i podpisanie dokumentów dostępnych na stronie projektu i ich dostarczenie w dniu podpisania umów do siedziby CIiTT. Osoby te jednak zostaną  o tym dodatkowo poinformowane.

 

Podpisywanie umów zaplanowane jest wstępnie na przyszły tydzień (2-4.04.2014 r.).

 

Wypłata pierwszej transzy stypendiów zostanie zrealizowana w kwietniu 2014 r.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji, należy skontaktować się z:

Ewą Dąbkowską

89 524 52 41

e.dabkowska@uwm.edu.pl