Centrum Innowacji i Transferu Technologii: Badać, tworzyć, skomercjalizować

Ocena merytoryczna strategii komercjalizacji
14-07-2014

W dniu 14.07.2014 rozpoczęła się ocena merytoryczna przygotowanych przez stypendystów projektu strategii komercjalizacji/biznesplanów.

Każda strategia będzie oceniana przez dwóch niezależnych i bezstronnych ekspertów.

Ze względu na okres urlopowy, ocena zostanie zakończona ok. 6.08.2014 r.

 

Wtedy na stronie projektu zostanie zamieszczona list osób, które wezmą udział w spotkaniach brokerskich.

ZZ Projektu