Centrum Innowacji i Transferu Technologii: Badać, tworzyć, skomercjalizować

Ocena merytoryczna rozpoczęta
13-02-2014

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego będzie prowadzona ocena merytoryczna złożonych wniosków aplikacyjnych.

Prace Komisji Stypendialnej, której zadaniem jest ocena merytoryczna aplikacji potrwają 3 tygodnie.

Kolejnym  etapem będzie stworzenie listy rankingowej i rezerwowej, która zostanie opublikowana na stronie projektu niezwłocznie po zatwierdzeniu przez Prorektora ds. Nauki UWM oraz przedstawicieli Regionalnego Komitetu Sterujacego ds. Regionalnej Strategii Innowacyjności.

Liczba punktów, determinująca pozycje na liście rankingowej bedzie średnią arytmetyczną ocen dwóch ekspertów oceniających każdy wniosek.