Centrum Innowacji i Transferu Technologii: Badać, tworzyć, skomercjalizować

Ocena formalna wniosków
04-02-2014

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem oceny formalnej, zespół zarządzający projektu informuje, że w przyszłuym tygodniu planowane jest rozpoczęscie oceny merytorycznej wniosków.

Proces oceny wnosków przez ekspertów najprawdopodobniej zostanie zakończony na poczatku marca 2014 r.

Jednoczesnie osby, które nie dostały informacji mailowej o wynikach oceny formalnej, niezwłocznie proszone są o kontakt telefoniczny. W wybrancyh przypadkach mail mógł zostać uznany jako tzw. spam.

W razie wątplwości i dodatkowych pytań, wszystkich informacji udzieli p. Ewa Dąbkowska.