Centrum Innowacji i Transferu Technologii: Badać, tworzyć, skomercjalizować

Nabór wniosków zakończony, złożono 164 wnioski!
14-01-2014

Szanowni Państwo!

Do dnia 10 stycznia bieżącego roku potrwał nabór wniosków o przyznanie stypendiów doktoranckich.

W terminie złożono 164 wnioski!

W dniu wczorajszym rozpoczeliśmy procedurę oceny formalnej złożonych wniosków. O jej wynikach poinformujemy niezwłocznie na łamach naszej strony www. Planowane zakończenie procedury oceny formalnej przypada na dzień 24 stycznia 2014 r.

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej projektu.