Centrum Innowacji i Transferu Technologii: Badać, tworzyć, skomercjalizować

Międzynarodowa klasyfikacja ISCED97
23-12-2013

W celach poglądowych poniżej podano informacje na temat:

Klasyfikacji kierunków  SMT  określonym na podstawie międzynarodowej klasyfikacji ISCED97