Centrum Innowacji i Transferu Technologii: Badać, tworzyć, skomercjalizować

Lista rankingowa
28-03-2014

Zespół Zarządzający projektu pragnie uprzejmie poinformować, że w dniu dzisiejszym na posiedzeniu Regionalnego Komitetu Sterującego ds. RSI została zatwierdzona lista rankingowa stypendystów.

Po uwzględnieniu oszczędności wynikających z uzupełnenia wyskości stypendium doktorantów do wartości 3000 miesięcznie na osobę, ostatecznie zostało przyznanych 89 stypendiów.

 

ZZ serdecznie gartuluje stypendystom.

 

Jednocześnie ZZ projektu uprzejmie informuje, że w wyniku weryfikacji merytorycznej 55 wniosków nie uzyskło (wymaganego Regulaminem przyznawania stypendiuów doktoranckich) minimum 60% możliwych do uzyskania punktów za wybrane kryterium.

 

W przyszłym tygodniu stypendyści projektu o akronimie RIM WiM zostaną poproszeni o zgłoszenie się do siedziby Centrum Innowacji i Transferu Technologii w celu podpisania umowy.

 

Lista rankingowa

Lista wniosków, które nie przeszły oceny merytorycznej