Centrum Innowacji i Transferu Technologii: Badać, tworzyć, skomercjalizować

Lista osób na spotkania brokerskie
12-08-2014

Szanowni Państwo,

 

w wyniku zebrania wszystkich ocen ekspertów opracowanych przez Państwa biznesplanów/strategii komercjalizacji, na podstawie ocen dokonanych przez dwóch ekspertów, przygotowano listę rankingową.

Każdy biznesplan/strategia komercjalizacji była oceniana w skali punktowej przez recenzenta merytorycznego i ekonomicznego/biznesowego.

 

Na podstawie uzyskanej liczny punktów przygotowano listę osób (z najwyższą liczbą punktów), którzy:

-pod koniec września wezmą udział w 13 - godzinnym szkoleniu przygotowującym do spotkań brokerskich,

- pod koniec października zaprezentują opracowywane w czasie doktoratu pomysły przed przedstawicielami z biznesu - spotkania brokerskie.

 

Jednocześnie celem szkolenia będzie wypromowanie każdego stypendysty w firmach zaintersowanych współpracą i wykorzystaniem wyników badań wyselekcjonowanej "piętnastki".

O szczegółach szkolenia i spotkania brokerskiego zostaną Państwo poinformowani w poźniejszym terminie.

Lista do pobrania

Na liście rezerwowej znalazły sie następujace osoby:

Monika Zielińska

Adam Więk

Przemysław Zduńczyk

Izabela Bigaj

Karol Kołakowski