Centrum Innowacji i Transferu Technologii: Badać, tworzyć, skomercjalizować

Konkurs na prelegentów strategicznych i naukowych
19-08-2014

Szanowni Państwo

Zapraszamy do zgłaszania się do pełnienia funkcji prelegentów strategicznych/prelegentów naukowych podczas organizowanej w ramach projektu KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ CYKL 4 PROJEKTÓW WSPIERAJĄCYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW WARMII I MAZUR W LATACH 2008-2014.

Na konferencję składają się z dwa moduły. Pierwszym z nich będzie sesja plenarna , natomiast drugi moduł konferencji realizowany będzie w 4 podgrupach (osobnych salach), w podziale na osoby zainteresowane i zaangażowane w rozwój każdej z czterech kluczowych branż regionu, tj. żywność, turystyka, ICT, meblarstwo (każda z sesji będzie moderowana).

Każdej z grup powinien przewodzić wyłoniony prelegent strategiczny(patron osobowy) oraz prelegent naukowy.

Prelegent strategiczny oprócz wygłoszenia prelekcji podczas spotkania branżowego będzie pełnił funkcje patrona grupy branżowej oraz powinien brać aktywny udział w dyskusji branżowej.

Funkcję prelegentów strategicznych w każdej z branż powinny sprawować znane i rozpoznawalne osoby, które zarządzają dobrze prosperującymi przedsiębiorstwami działającymi na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Osoby te powinny dysponować szeroką wiedzą dotyczącą branży, w której działają oraz bogatym doświadczeniem, którym mogą podzielić się podczas spotkania, dając tym samym przekład dobrych praktyk. Prelegenci będą wspierać moderatorów swoją wiedzą praktyczną, w celu zdynamizowania prowadzonych w grupach dyskusji.

Prelegent naukowy powinien dysponować szeroką wiedzą na temat reprezentowanej branży zwłaszcza w kontekście rozwoju regionu. Prelegent naukowy wspomoże moderatora w formułowaniu wniosków ze spotkania-w przygotowaniu raportu.

Wystąpienie prelegenta strategicznego w każdej z grup powinno trwać 35-45 minut

Wystąpienie prelegenta naukowego w każdej z grup powinno trwać około 30 minut

 

Termin konferencji: 18 września 2014 r.

 

Zainteresowane osoby są proszone o złożenie podpisanego formularza zgłoszeniowego do dnia 22 sierpnia 2014 r. w siedzibie CIiTT. 

Program konferencji do pobrania TUTAJ

Wyboru prelegentów dokona Kierownik projektu- na podstawie wykazanego doświadczenia oraz stawki wskazanej w formularzu.