Centrum Innowacji i Transferu Technologii: Badać, tworzyć, skomercjalizować

Kolejne przyznane stypendium
12-08-2014

Zespół Zarzadzający projektu uprzejmie informuje, że w ramach projektu zostało przyznane kolejne stypendium doktoranckie.

Stypendium zostało przyznane 90-tej osobie z listy rankingowej.

Gratulujemy!

 

ZZ