Centrum Innowacji i Transferu Technologii: Badać, tworzyć, skomercjalizować

Co należy jeszcze dostarczyć?
10-10-2014

W dniu dziejszym do wszystkich stypendystów został wysłany mail o poniżej treści

W związku ze zbliżającym się końcem realizacji RIM WiM, uprzejmie proszę o przygotowanie i dostarczenie następujących dokumentów do dnia 20 października 2014 r.:

·         Sprawozdania końcowego,

·         Ankiety końcowej.

Jednocześnie uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na trzy pytania. Odpowiedzi na przedmiotowe pytania będą wykorzystane w biuletynie promującym sylwetki stypendystów. Dokument z pytaniami i odpowiedziami, proszę zatytułować imieniem i nazwiskiem, co ułatwi mi sprawdzenie, czy wszyscy stypendyści przygotowali wkład do publikacji. W publikacji nie będą zamieszczane zdjęcia stypendystów, przy opisach.

 

W nawiązaniu do sprawozdania końcowego i treści, jakie mają być przygotowane, w przypadku osób, które nie przygotowały biznesplanów, sugerują zapoznanie się z treścią formularza biznesplanu (dostępny na stronie projektu). Sprecyzowane tam pytania mogą okazać się pomocne przy przygotowaniu sprawozdania końcowego.

Wszystkie dokumenty dostępne są na stronie projektu.

 

ZZ