informacja o wyborze wykonawcy

informacja o wyborze wykonawcy

Data dodania:

2019.12.30

Termin składania ofert:

27-12-2019 23:59

Numer postępowania:

10/2019

Rodzaj zamówienia:

zapytanie ofertowe

Treść:

Zapytanie ofertowe nr 10/2019 zostało ogłoszone na podstawie art.4 pkt.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
W wyniku zapytania ofertowego wpłynęły trzy ważne oferty. Najwyżej punktowaną ofertę złożyła Pani Zuzanna Koziej, która została wybrana.

CIiTT jest członkiem międzynarodowej sieci Enterprise Europe Network, którą tworzy prawie 600 organizacji, wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa w nabywaniu i sprzedaży nowych technologii, produktów i usług na arenie międzynarodowej.

Ministerstwo rozwoju

Posiadamy akredytację Ministerstwa Rozwoju

w ramach usług doradczych w zakresie innowacji