Kontakt

Wyślij wiadomość

CAPTCHA obrazkowa
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.

Kontakt

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

ul. R. Prawocheńskiego 9
10-720 Olsztyn

Godziny otwarcia: 7.00 – 15.00

Tel. +48 89 524 52 53
Tel./fax +48 89 524 52 60

E-mail: ciitt@uwm.edu.pl
ciitt.uwm.edu.pl


ELIZA POPŁAWSKA-JODKO
Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii
e-mail: eliza.jodko@uwm.edu.pl

CIiTT jest członkiem międzynarodowej sieci Enterprise Europe Network, którą tworzy prawie 600 organizacji, wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa w nabywaniu i sprzedaży nowych technologii, produktów i usług na arenie międzynarodowej.

Ministerstwo rozwoju

Posiadamy akredytację Ministerstwa Rozwoju

w ramach usług doradczych w zakresie innowacji