Usługi zlecone

Jednym z głównych obszarów współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z podmiotami zewnętrznymi są prace badawczo-usługowe. Decydując się na ich realizację Uczelnia zobowiązuje się odpłatnie wykonać określone badania lub inne usługi (takie jak np. ekspertyzy, analizy, opinie, raporty, publikacje etc.) na rzecz zainteresowanych, zewnętrznych podmiotów. Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wdrożyło wewnętrzną procedurę prac badawczo-usługowych, która ma za zadanie ułatwić pracownikom Uniwersytetu, wypracowanie warunków i zakresu realizacji usługi oraz podpisanie obopólnie korzystnej umowy z zainteresowanym podmiotem zewnętrznym. Na każdym etapie prac badawczo-usługowych Naukowcy otrzymują wsparcie i pomoc CIiTT.

 

Zapraszamy do zapoznania się z obowiązującą procedurą i załącznikami dot. zleceń na prace badawczo-usługowe w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
Niniejsze dokumenty są równocześnie dostępne na stronie internetowej http://www.uwm.edu.pl/badania/prace-badawczo-uslugowe.
W przypadku pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt z pracownikami Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM w Olsztynie.

 

CIiTT jest członkiem międzynarodowej sieci Enterprise Europe Network, którą tworzy prawie 600 organizacji, wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa w nabywaniu i sprzedaży nowych technologii, produktów i usług na arenie międzynarodowej.

Ministerstwo rozwoju

Posiadamy akredytację Ministerstwa Rozwoju

w ramach usług doradczych w zakresie innowacji