Rada nadzorująca

Decyzją Nr 77/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z 27 października 2017 roku, skład Rady Nadzorującej Centrum Innowacji i Transferu Technologii po zmianach przedstawia się następująco:

  • prof. dr hab. Jerzy JAROSZEWSKI,
  • prof. dr hab. Bogdan LEWCZUK,
  • dr Marek SALAMONOWICZ,
  • dr Marek SIEMIŃSKI,
  • dr hab. inż. Paweł WIELGOSZ, prof. UWM.


Rada Nadzorująca Centrum Innowacji i Transferu Technologii w powyższym składzie będzie pełniła funkcję do 31 grudnia 2021 roku.

CIiTT jest członkiem międzynarodowej sieci Enterprise Europe Network, którą tworzy prawie 600 organizacji, wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa w nabywaniu i sprzedaży nowych technologii, produktów i usług na arenie międzynarodowej.

Ministerstwo rozwoju

Posiadamy akredytację Ministerstwa Rozwoju

w ramach usług doradczych w zakresie innowacji