Przygotowanie projektów

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych dla firm. Dokonujemy szczegółowej analizy potrzeb i sytuacji każdego Klienta. Dobieramy źródła finansowania oraz rzetelnie oceniamy szanse uzyskania dotacji. Kompleksowo przygotowujemy dokumentację aplikacyjną (wnioski o dofinansowanie, biznesplany, studia wykonalności). Dzięki naszym kontaktom z naukowcami UWM w Olsztynie przyjmujemy zlecenia na opracowanie agend badawczych, konsultacje naukowe, opinie o innowacyjności.
Kontakt: ciitt@uwm.edu.pl

CIiTT jest członkiem międzynarodowej sieci Enterprise Europe Network, którą tworzy prawie 600 organizacji, wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa w nabywaniu i sprzedaży nowych technologii, produktów i usług na arenie międzynarodowej.

Ministerstwo rozwoju

Posiadamy akredytację Ministerstwa Rozwoju

w ramach usług doradczych w zakresie innowacji