Inkubacja innowacji

Pozyskujemy środki finansowe na inkubację innowacji tj. prace B+R nad rozwiązaniami zespołów naukowych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Warunki uzyskania dofinansowania ogłaszane są w konkursach. Zgłaszane projekty muszą być w fazie przedwdrożeniowej i wykazywać się potencjałem rynkowym. Brokerzy Innowacji CIITT służą pomocą zainteresowanym Naukowcom w wypełnieniu wniosku o udzielenie wsparcia. Oceny złożonych projektów dokonuje Komisja Inwestycyjna, w której skład wchodzą Dyrektorzy Centrów Transferu Technologii i Przedsiębiorcy (z większością głosów). Zespół badawczy, którego projekt zostaje wybrany otrzymuje finansowanie na dalsze prace nad zgłoszonym rozwiązaniem w wysokości do 100 000 zł.

Kwota dofinansowanie pochodzi z programów ustanowionych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI + (zakończony), INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI 2.0.

Aktualnie w CIITT realizujemy wspólnie z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi i Uniwersytetem Łódzkim projekt Inkubator Innowacyjności 2.0, w ramach którego oprócz wyżej opisanego wsparcia na inkubację innowacji, prowadzone są działania w kierunku aktywnej komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Wartość dofinansowania projektu: 1 100 000,00 zł, w tym budżet Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie: 301 200,00 zł.

Nasze zadania to:

  1. inicjowanie i wzmacnianie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, w tym m. in.:

-      poszukiwanie podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań,

-      promocja oferty technologicznej Uniwersytetu,

-      udział w wystawach i targach typu „science to business”,

  1. przygotowywanie projektów komercjalizacji wyników badań B+R, w tym m.in.:

-      analizy potencjału rynkowego i gotowości wdrożeniowej wynalazków,

-      wyceny praw własności przemysłowej,

  1. zarządzanie portfelem technologii, w tym:

-      monitorowanie i analizy wyników B+R pod względem ich użyteczności praktycznej,

-      analizy potrzeb rynku,

-      prowadzenie bazy danych  realizowanych projektów badawczych,

-      analizy możliwości uzyskania ochrony patentowej oraz możliwości komercjalizacji wyników badań przed ich opublikowaniem.
 

 

Inkubator Innowacyjności 2.0

CIiTT jest członkiem międzynarodowej sieci Enterprise Europe Network, którą tworzy prawie 600 organizacji, wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa w nabywaniu i sprzedaży nowych technologii, produktów i usług na arenie międzynarodowej.

Ministerstwo rozwoju

Posiadamy akredytację Ministerstwa Rozwoju

w ramach usług doradczych w zakresie innowacji