Aktualności - Edukacja

News
23.03.
2020

Wstrzymanie spotkań / szkoleń

W związku z sytuacją wywołaną skutkami epidemii wirusa COVID-19 informujemy, że wszystkie spotkania, szkolenia oraz inne aktywności wymagające spot ...

News
17.03.
2020

Godziny pracy CIiTT

Informujemy, że Centrum Innowacji i Transferu Technologii będzie funkcjonowało w ograniczonych godzinach. W pilnych przypadkach zapraszamy w godz. ...

News
16.03.
2020

Praca CIiTT w Marcu

Z uwagi na zagrożenie spowodowane wirusem COVID-19, decyzją administracyjną oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w spraw ...

News
12.03.
2020

Zarządzenie Rektora w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19

W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 Zarządzeniem Rektora UWM nr 32/2020, Uniwersytet Warmińs ...

CIiTT jest członkiem międzynarodowej sieci Enterprise Europe Network, którą tworzy prawie 600 organizacji, wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa w nabywaniu i sprzedaży nowych technologii, produktów i usług na arenie międzynarodowej.

Ministerstwo rozwoju

Posiadamy akredytację Ministerstwa Rozwoju

w ramach usług doradczych w zakresie innowacji